Dr. Peter Bomans

Dokter Peter Bomans

Dokter Peter Bomans studeerde af als huisarts aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1986. Na een opleiding Tropische Geneeskunde in het Prins Leopold Instituut te Antwerpen was hij werkzaam in Zambia en Swaziland gedurende meerdere jaren, onder meer voor de Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma’s in het Buitenland. In 1993 keerde hij terug naar België om een opleiding Inwendige Ziekten te volgen aan de KU Leuven waar hij in 1999 promoveerde tot specialist in de longziekten (pneumologie) en in 2000 een bijkomende bekwaamheid behaalde als respiratoir revalidatiearts.

Hij is verbonden aan de Antwerpse ZNA groep, meer bepaald campus Stuivenberg, campus Erasmus en Medisch Centrum Regatta. Sinds 2003 is hij diensthoofd pneumologie van een dynamische groep longartsen die zich verder gespecialiseerd hebben in diverse domeinen van de pneumologie.

Dokter Bomans heeft de voorbije jaren een bijzondere interesse en expertise ontwikkeld in de behandeling van tuberculose en moeilijk te behandelen tuberculose (MDR-TBC : multidrugresistente tuberculose). Met deze ervaring zetelt hij in de nationale MDR-TBC expertisegroep. Tevens is hij medeoprichter van het uniek overkoepelend AIDS referentiecentrum UIA-ITG-ZNA te Antwerpen. Binnen de ZNA groep is hij samen met enkele andere artsen verantwoordelijk voor de behandeling en opvolging van HIV-patienten.