Historiek van het gebouw

Het ontstaan van de naties, synoniem voor ambacht en gilde, gaat zeer ver terug in het verleden. De eerste sporen ervan vindt men in 1263 toen de Stad Antwerpen een kraan plaatste voor het lossen van wijnvaten. Ze kenden een grote opgang in de late middeleeuwen en overleefden zelfs de Franse Revolutie. De meeste van de naties werden ondergebracht in vennootschapsvorm.

Naties belasten zich met de behandeling en het vervoer van goederen tussen de kade en magazijnen of pakhuizen. Bij invoer ontvangen ze de goederen van de stouwerijen en maken ze over aan de geadresseerde. Bij uitvoer daarentegen brengen zij de goederen tot aan het schip, klaar voor inscheping. Verder zorgen de naties voor het triëren en sorteren, meten en wegen, de controle, de bewaking, het opslaan in magazijnen en het transport van de goederen. Aanvankelijk gebeurde het transport van de goederen met paard en kar : de lange natiewagens met platte, lage bodem werden getrokken door zware trekpaarden (natiepaarden).

De naties werden mettertijd onderverdeeld in waternaties (waaronder kraannatie), houtnaties, graannaties, koolnaties en voerliedennaties. De waternatie ontleende zijn naam aan het feit dat waternaties in betrekking stonden met reders, scheepsagenten en kooplieden.

Alle naties hadden eigen kleuren, die dienden als herkenningsteken op het werkgereedschap. Zo voerde men bij Kraannatie de kleuren groen-rood-zwart in. Tevens gebruikte men afkortingen van de natienamen op het werkmateriaal en de halsters van de paarden.

Het “Magazijn Kraannatie” vestigde zich in 1872 aan het Sint-Jansplein (toen nog Sint-Jansplaats) en richtte er een pand op met een elegante, getrapte bakstenen voorgevel, uitgewerkt met een neogotisch omlijst spaarveld en smalle overblijvende rand met sierankers. Licht getoogde bakstenen laadluiken met druiplijst, kordonvormende lekdrempels op tweede en derde bouwlijnen een omlijst radvenster in de top. De inwendige constructie bestaat uit houten moerbalken op gietijzeren kolommen, met een U-vormige slof als verbinding.

Medische Praktijk op het Plein Medische Praktijk op het Plein